Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de webwinkel van Beekman Staffstyling B.V. uitgegeven op 1/3/2017.

1 Toepassingsgebied en definities

(1) Deze Algemene Voorwaarden (de “voorwaarden”) zijn van toepassing bij uw bezoek aan de webwinkel van Beekman Staffstyling webwinkel (de “webwinkel”) of bij het plaatsen van een bestelling van één van de goederen die worden aangeboden op de website beekmangroupmcdonalds.com. Elke verwijzing naar “wij”/”ons”/”onze” in deze voorwaarden is een verwijzing naar Beekman Staffstyling B.V. gevestigd aan De Corridor 21C, 3621 ZA BREUKELEN, Nederland en elke verwijzing naar “u”/”uw” betekent de gebruiker/bezoeker van de webwinkel.

(2) Lees deze voorwaarden goed door voordat u de webwinkel bezoekt en een bestelling plaatst. Uw bezoek aan of het doen van een bestelling in de webwinkel, houdt automatisch in dat u gebonden bent aan de voorwaarden.

(3) Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar in het Engels en het Nederlands.

2 Het Contract

(1) Als je nog geen 18 jaar bent en je wilt toch bestellingen plaatsen in de webwinkel, moeten je ouders of voogd(en) toestemming geven voor jouw aankopen.

(2) Uw bestelling wordt door ons gezien als een aankoop van goederen die u selecteert in de webwinkel. Alle bestellingen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en worden derhalve niet beschouwd als een bindend verkoopcontract totdat we deze aankoop hebben geaccepteerd. We behouden ons dus het recht voor om een bestelling te weigeren.

(3) De webwinkel verkoopt uitsluitend aan particulieren, dus niet optredend als werknemer van een bedrijf of onderneming. We behouden ons het recht voor om een bestelling van een grote hoeveelheid van één van onze producten te weigeren.

3 Persoonlijk Account

(1) Om het gebruik van de webwinkel comfortabel te maken, is het erg handig om een persoonlijk account aan te maken. Alle de door u tijdens het registratieproces en daarna verstrekte persoonlijke gegevens, zullen in dat geval worden opgeslagen en bij iedere nieuwe bestelling automatisch geladen worden en verschijnen op de bestelpagina. We maken alleen gebruik van de opgeslagen gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.

(2) Volg de instructies in de webwinkel en verstrek ons de volgende gegevens:

  • Uw voor –en achternaam;
  • bedrijfsnaam
  • volledig adres en postcode
  • telefoonnummer
  • email-adres; en, zo nodig
  • een afwijkend afleveradres.

(3) U krijgt de mogelijkheid het wachtwoord te wijzigen bij het inloggen op uw account. U dient ten alle tijde vertrouwelijk om te gaan met uw inloggegevens en deze niet door te geven aan een onbevoegde derde. U zult verantwoordelijk worden gehouden voor het juiste gebruik van uw inloggegevens.

4 Het bestelproces

(1) U kunt goederen uit onze collecties selecteren, waarvan de gegevens zullen worden toegevoegd aan de “Winkelwagen” door op de “Voeg-toe-aan-winkelwagen-button” te klikken. Door te klikken op de “Nu-afrekenen-button”, wordt de afrekening gestart voor de goederen die zijn toegevoegd aan de winkelwagen. Door te klikken op “Plaats nu uw bestelling-button” geeft u automatisch toestemming om de goederen in de winkelwagen aan te schaffen, met inbegrip van eventuele transportkosten zoals aangegeven in het bestelproces. Zodra uw bestelling is geaccepteerd op de wijze die later in dit onderdeel nader zal worden gespecificeerd, vormt uw bestelling bindende verkoopovereenkomst tussen u en ons.

(2) Na betaling ontvangt u automatisch een email die de ontvangst van bestelling bevestigt (de “Bevestiging”) met daarin een opsomming van de details van uw bestelling. We raden u aan deze kwitantie af te drukken en te bewaren in uw boekhouding.

(3) U zult vervolgens een tweede email ontvangen zodra uw goederen klaar staan om verzonden te worden. Deze email is tevens onze acceptatie van uw bestelling (de “Acceptatie”) en is meteen de bindende verkoopovereenkomst tussen u en ons. U ontvangt tevens een kopie van alle bestellingen die door ons geaccepteerd zijn.

5 Leveringstijden, beschikbaarheid van goederen

(1) Goederen zullen worden afgeleverd in de volgende landen: België, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hong Kong, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Singapore, Spanje, Zweden. Zwitserland, Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

(2) We zijn afhankelijk van derden voor de verzending van uw aankoop en kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor eventuele vertragingen aanvaarden.

(3) Voordat de goederen geleverd worden heeft u het recht om uw bestelling via email te annuleren in overeenstemming met alinea 8 o.v.v. het bestelnummer dat vermeld wordt in de Acceptatie.

(4) Indien het door u bestelde artikel om welke reden dan ook niet beschikbaar is, zullen we u hiervan per email op de hoogte stellen. Onze acceptatie van uw bestelling in de Acceptatie is beperkt tot de goederen/goederen die beschikbaar zijn. Voor niet beschikbare goederen wordt geen verkoopovereenkomst opgemaakt. Uw betalingen zullen per direct aan u worden teruggeboekt.

(5) Zodra de goederen in goede orde bij u zijn afgeleverd, vallen deze volledig onder uw risico en verantwoordelijkheid.

6 Prijzen en wijzigingen in de levering

(1) Bij alle prijzen die vermeld staan in de webwinkel is de BTW inbegrepen.

(2) Bij de in de webwinkel getoonde prijzen zijn de verzendkosten niet inbegrepen.

(3) Indien u besluit uw volledige bestelling te annuleren en alle bestelde goederen retourneert, zullen we de door u betaalde verzendkosten terugbetalen. Bij gedeeltelijke annulering van uw bestelling en bijbehorende retournering van enkele goederen (niet alle), zullen we de verzendkosten niet vergoeden.

7 Betaling

(1) De betaling voor uw goederen dient te worden uitgevoerd via één van de betaalwijzen die worden getoond tijdens het betaalproces. Bij betaling met creditcard, zijn subsecties twee (2) en drie (3) van deze alinea van toepassing.

(2) De volledige prijs voor uw betaling zal van uw card worden afgeschreven tijdens of vlak voor de verzending van de goederen naar het door u aangegeven adres.

(3) Alle creditcardhouders zijn onderworpen aan geldingheidscontroles en autorisatie door de kaartverstrekker. Indien uw kaartverstrekker weigert de betaling goed te keuren, zullen we uw bestelling niet accepteren en zullen we derhalve niet aansprakelijk zijn voor eventuele vertragingen of niet-levering. Ook zijn we in dit geval niet verplicht u te informeren over de reden van de weigering.

8 Retourneringen en restituties

(1) We geven u zeven extra dagen bovenop de zeven dagen na verzending van de goederen als uw wettelijk recht om uw bestelling te annuleren, wat betekent dat u een bedenktijd van in totaal 14 dagen heeft, mits u ons schriftelijk op de hoogte stelt van het feit dat u gebruik maakt van dit recht op annulering. Dus, als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw goederen, dan heeft u het recht om deze te retourneren en een restitutie te ontvangen, mits:
(a) de goederen worden geretourneerd aan: Beekman Staffstyling B.V., De Corridor 21C, 3621 ZA Breukelen, The Netherlands binnen 14 dagen na levering van uw bestelling; en
(b) de goederen in originele staat verkeren, dus niet beschadigd, gewassen, veranderd of gedragen zijn en voorzien zijn van de originele verpakking en eventueel bijbehorende accessoires en instructieboeken. Body stockings en lingerie moeten om hygiënische redenen ongedragen en in de ongeopende, originele verpakking met het etiket en prijskaart er nog aan geretourneerd worden. Zo niet, kunnen de goederen niet worden geretourneerd. Cadeauverpakking en waszakken kunnen niet worden geretourneerd.

(2) We verzoeken u de goederen niet te gebruiken en ze zorgvuldig te bewaren zolang deze in uw bezit zijn en ze naar ons in originele staat zo spoedig mogelijk na annulering van uw bestelling te retourneren naar het adres vermeld in alinea 8(1). De goederen dienen naar ons te worden teruggestuurd binnen 14 dagen of eerder na tijdige annulering van uw bestelling.

(3) Houd u er rekening mee dat als u de goederen niet zorgvuldig bewaart of nalaat deze tijdig naar ons te retourneren, we het recht hebben om een claim in te dienen tegen u als compensatie voor eventuele verliezen of schade.

(4) Indien we na annulering binnen een redelijke termijn de goederen niet van u hebben ontvangen, behouden we ons het recht een koerier te sturen om de goederen van het opgegeven afleveradres op te halen en de hiermee gemoeide kosten op u te verhalen, onverminderd uw verplichtingen jegen ons vermeld in subsectie (2).

(5) We zullen het door u betaalde bedrag binnen [30] dagen na ontvangst van de goederen in overeenkomst met bovengenoemde subsectie (1) en (4) terugboeken naar de bankrekening die door u is opgegeven op het retourformulier. Vervolgens ontvangt u een email die bevestigt dat het bedoelde aankoopbedrag is teruggeboekt.

(6) Beekman Staffstyling B.V. is niet verplicht retourzendingen die niet voldoen aan het bepaalde vermeld in bovengenoemde subsecties (1) en (4) te accepteren en ook niet om hiervoor een restitutie te verlenen. Goederen die niet door ons worden geaccepteerd zullen naar u worden geretourneerd.

(7) Heeft u naar aanleiding van bovengenoemde bepalingen nog vragen, dan kunt u met ons contact opnemen via het emailadres salessupport@beekmangroup.nl.

9 Defecte goederen

(1) We verzoeken u de geleverde goederen direct na ontvangst te controleren. Indien de goederen defect zijn of niet voldoen aan de beschrijving vermeld in de Webwinkel, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met ons via salessupport@beekmangroup.nl.  We verzoeken u ons de defecte goederen te retourneren en zodra we hebben geverifieerd dat deze inderdaad defect zijn, zullen wij deze vervangen bij beschikbaarheid of zorgdragen voor een restitutie voor die goederen met inbegrip van alle verzendkosten.

(2) Op onze retourpagina vindt u meer details over hoe u ons op de hoogte kunt stellen en de defecte goederen naar ons kunt terugsturen.

10 Uw persoonlijke gegevens

(1) De persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt bij uw bezoek aan de webwinkel zijn erg belangrijk voor ons. Daarom zullen we deze slechts verzamelen en gebruiken in overeenstemming met onze privacyverklaring.

11 Aansprakelijkheid

(1) De rechtsmiddelen waarover u beschikt in geval van defecte goederen of late levering worden beschreven in alinea 5(2) en alinea 9 hierboven. We zijn niet aansprakelijk voor overige vormen van schade, met uitzondering van schade die veroorzaakt is als gevolg van grove nalatigheid of opzettelijke vernieling door één van onze medewerkers.

(2) We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies of schade aan u berokkend als u aan de verkoopovereenkomst niet heeft deelgenomen als particulier maar als onderneming.

(3) We:
(i) zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw computer of verlies van gegevens die kunnen onstaan door gebruik van onze webwinkel;
(ii) kunnen de content en services aangeboden in onze Webwinkel niet garanderen. Alle content en services in de webwinkel verleend op een “zoals het is”- en “zolang de voorraad strekt”-basis; of
(iii) kunnen niet garanderen dat de webwinkel ononderbroken beschikbaar is en gedurende 24u/7d volledig operatief is, noch dat de verstrekte informatie in de webwinkel vrij is van fouten en hiaten (desalniettemin zullen wij ernaar streven om eventuele fouten of hiaten zo spoedig mogelijk als praktisch uitvoerbaar is te corrigeren zodra wij hiervan op de hoogte zijn gesteld).

(4) We zijn niet verantwoordelijk eventuele vertragingen of storingen om tegemoet te komen aan onze verplichtingen zoals beschreven in deze voorwaarden indien de vertraging of storing ontstaat uit omstandigheden die buiten onze invloedssfeer liggen. Zulke omstandigheden zijn zonder beperkingen, stroomstoringen, overheidsinterventie, oorlogen, civiele onrust, kapingen, brand, overstromingen, ongelukken, stormen, stakingen, uitsluitingen, terroristische aanslagen of industriële werkzaamheden die onze leveranciers of onszelf in de uitvoer van onze dagelijkse verantwoordelijkheden kunnen belemmeren.

12 Copyright en overige Intellectuele Eigendomsrechten

(1) Uw gebruik van de webwinkel verleent u geen rechten met betrekking op copyright, ontwerprechten, handelsmerken of andere van onze intellectuele eigendomsrechten (of intellectuele eigendomsrechten van derden).

(2) Toegang tot de webwinkel wordt verleend slechts op basis van particulier, niet-commercieel gebruik. De content van de webwinkel mag niet worden gebruikt voor enig ander doeleinde zonder onze uitdrukkelijke geschreven toestemming.

13 Slotbepalingen

(1) We behouden ons het recht toe deze voorwaarden zo nu en dan te wijzigen of te updaten.

(2) Deze voorwaarden worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd naar Nederlands recht. Een geschil dat voortvloeit uit deze voorwaarden of een overeenkomst die hieruit ontstaat zal uitsluitend voorgelegd worden aan de rechtsbevoegdheid van de Rechtbank in Rotterdam, Nederland.

(3) Als enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig wordt bevonden door een rechtbank of regelgevende instantie, zullen de andere voorwaarden van toepassing blijven.

(4) We zijn u erkentelijk voor uw feedback voor het geval u vragen of klachten heeft  met betrekking tot de webwinkel. U kunt contact met ons opnemen door ons te emailen naar salessupport@beekmangroup.nl of door ons te schrijven aan het adres dat vermeld staat bovenaan deze voorwaarden.