McDonald’s

McDonald’s is al 40 jaar geworteld in de Nederlandse samenleving. Het streven naar kwaliteit in alle facetten van de bedrijfsvoering staat centraal. Dit heeft McDonald’s vertaald in de visie Good Food Fast. McDonald’s wil iedere gast op elk gewenst moment de beste kwaliteit en een gevarieerde keuze bieden.

McDonald’s Nederland is onderdeel van de McDonald’s Corporation, wereldwijd de grootste restaurantketen met meer dan 34.000 restaurants in 119 landen. Meer dan 70% van de McDonald’s restaurants wereldwijd is eigendom van lokale zelfstandige ondernemers (Franchisenemers).

Speciaal voor de medewerkers van McDonald’s heeft Beekman Staffstyling in 2011 een exclusieve kledinglijn ontworpen. Geheel in lijn met de filosofie van Dyanne Beekman kan de McDonald’s medewerker zijn eigen stijl invullen binnen de algemene crewkleding ‘look’. Daarom staat ‘eigenheid binnen teamspirit’ centraal in de nieuwe kledingstijl. McDonald’s vindt het belangrijk dat de kleding lekker zit en dat medewerkers de kleding met trots kunnen dragen. Mede daarom wordt er met alle kleding een draagproef uitgevoerd onder de werknemers. In de kledinglijn kan de medewerker door middel van kleine veranderingen zichzelf zo ‘stylen’ dat de kleding aansluit bij zijn of haar persoonlijkheid.

Dyanne Beekman: “Wij zien bedrijfskleding als iets waarmee de medewerker trots kan uitstralen en zijn persoonlijkheid kan versterken, zonder de functies van bedrijfskleding uit het oog te verliezen, zoals het uitstralen van eenheid en verbondenheid binnen een bedrijf. Door variaties in de kleding, een comfortabele pasvorm en een ontwerp dat zoveel mogelijk ‘tailormade’ is te bieden, geven we iedere medewerker van McDonald’s de mogelijkheid om uniek te zijn binnen het team en zijn of haar persoonlijke identiteit te versterken.”

UNIQUE SELLING POINTS

Corporate vs individu: Het design wordt gemaakt in combinatie met de brand values van het bedrijf, waarbij identiteit van het individu centraal staat. Het is belangrijk dat de kleding die de medewerkers dragen het bedrijf een gezicht geeft. Corporate Fashion als communicatiemiddel. Representatieve bedrijfskleding waarbij de identiteit van het bedrijf centraal staat. Kleding is hiervoor bij uitstek het promotiemiddel omdat het zorgt voor een goede branding en herkenbaarheid bij het publiek.

Focus op fitting: Naast het uitstralen van de corporate identity is voor het individu de pasvorm en de functionaliteit erg belangrijk. De kleding moet lekker zitten waardoor men zich makkelijk kan bewegen en zich prettig voelt. Doordat wij in onze eigen collecties kleding ontwerpen voor zowel de reguliere als de grotere pasvormen, kennen wij de gradings van maat 34 t/m 58 of anders gezegd XS t/m XXXXXL. De kunst zit hem erin dat voor iedere maat de gelijke uitstraling wordt behouden.

‘User generated’ content: Dit is altijd in samenspraak met medewerkers. Op deze manier wordt er draagvlak gecreëerd, wat motiverend voor de medewerkers werkt. Middelen hiervoor zijn gesprekken met de medewerkers, draagproeven en gebruik van collega’s in de fotoshoot van de stijlgids. Ook moet de kleding voldoen aan eisen die het specifieke beroep en de daaraan verbonden werkzaamheden vragen. De trends en innovaties op het gebied van actuele producten en diensten van de desbetreffende beroepsgroep worden dan ook direct meegenomen in de ontwikkeling van de kleding.

Kleine verandering, groot effect: De kleding wordt ontworpen vanuit het idee dat het met een kleine aanpassing kan worden veranderd, waardoor de kleding vernieuwend blijft zonder dat de kosten hiervan op termijn hoeven te stijgen.

Wasbaarheid: In het ontwerp wordt altijd rekening gehouden met de wasbaarheid van het product. Het wa sign is created by looking closely at the organisation’s brand values, in which the identity of the individual staff member plays a central role. It is important that the clothing worn by the employees projects the right corporate image: Corporate Fashion as a communication resource. We offer representative clothing that focuses on the identity of the business as a whole. Clothing is, without a doubt, an exceptionally strong promotional tool, as it ensures solid branding and recognition by the public.

Focus on fit: In addition to displaying the corporate identity, fit and functionality are also very important for the individual. The clothing should have a good fit and be comfortable, allowing the person to move freely and feel good. Because we design our own clothing collection for both regular and larger sizes, we have expertise in grading patterns from size 34 up to size 58, or in other words from XS to XXXXXL. The art lies in maintaining the same corporate appeal for every size.

‘User generated’ content: This is always done together with the employee. It creates a support base, which in turn adds to the employees’ motivation. To achieve this, we speak personally with the staff, hold fitting sessions and use real-life colleagues in the style guide photo shoot. Also, the clothing should always meet the demands of the specific profession, as well as the work involved. Therefore, trends and innovations relating to the current products and services of the profession are always taken into consideration when designing and developing the clothing.

Small change, great effect: The clothing is designed based on the idea that by making only small adjustments, the clothing remains innovative and up to date, without it having to affect prices in the long term.

Washability: When designing the clothes, we always consider the washability of the item. Outsourcing the cleaning of company clothing can be a costly exercise, which is why we have chosen a fabric quality that can be washed at home by the employees.

Durability in design: In addition to the quality and durability of the product itself, we also make sure the clothing is designed in such a way that it can maintain its appeal in the current fashion scene. Through a small change in the design continuously remains a connection with the current fashion. When designing the clothes, our designers take the mainstream fashion trends and translate them into what we call ‘corporate casual’ wear. Yet the clothes aren’t susceptible to changing trends, allowing the designs to stay current for several years. Not only are the colours and the use of fabric tailored to the fashion trends, but the cut also follows the current style.  

Registreer je voor onze McDonald's webshop

Ben je als werknemer van McDonald's geïnteresseerd? Registreer je voor onze webshop en maak kennis met de collectie.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *